05 788 20 16 vrtec.knezak@gmail.com

OBVESTILO O PRENEHANJU PRAVICE DO OPROSTITVE PLAČILA VRTCA ZARADI NAPOTITVE V KARTANTENO

Na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, št. 21/22) je ukinjena odreditev karantene za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19.

Z ukinitvijo ukrepa odrejanja karantene za otroka, ki je bil v visoko tveganem stiku z okuženo osebo, ni več podlage za priznanje pravice oprostitve plačila staršev za vrtec za dneve odsotnosti otroka po 102. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP).

Isto smiselno se  ukrep uporablja tudi za otroke napotene v izolacijo.

Odlok velja od  19. 2. 2022.

Dostopnost