Glavni namen projekta je ozaveščanje otrok in staršev o pomembnosti uporabe varnostnih pasov in varnega vedenja v prometu. Za lažjo evalvacijo in načrtovanje naslednjega šolskega leta je bila izvedena spletna anketa, ki jo je izpolnilo 27 staršev.

V garderobi so vsi starši opazili spremembe, predvsem poenoteno oglasno desko in plakat Javne agencije RS za varnost v prometu. Kar 63 % otrok je doma omenilo simbol projekta Pasavčka, medtem ko 30 % otrok še ne govori. Sam moto projekta, »Red je vedno pas pripet«, je omenilo samo 33 % otrok, kar nekaj otrok še ne govori.

Skupne dejavnosti z obiski policista, reševalcev NMP in strokovnih delavk Zdravstvenega doma Il. Bistrica so se izvajale v vseh skupinah ozirom skupaj. Največ otrok je doma pripovedovalo o obisku policista, nekoliko manj o obisku reševalcev, najmanj pa o testiranju otroških avtosedežev.

83 % staršev ni opazilo nobenih sprememb pri otroku v času izvajanja projekta, kar nakazuje, da so otroci ves čas pripeti v avtomobilu. Preostalih 17 % je kot spremembo pri otroku na poti z avtom navedlo, da so jih otroci opozarjali glede pripetosti vseh potnikov v avtu. Glede na vprašanje, ali se otroci sedaj več pripenjajo kot pred izvajanjem projekta, jih je 90 % odgovorilo, da vedno poskrbijo za pripetost, medtem ko je le 10 % odgovorilo, da se sedaj več pripenjajo. To kaže na spodbudne rezultate, ki so absolutno boljši od prejšnjega leta.

Prav vsi starši, ki so odgovarjali na vprašanje o smiselnosti izvajanja v prihodnje, so se strinjali, da je projekt smiselno izvajati vsako leto, saj je dobro, da otroci ozaveščajo pomembnost varnostnega pasu in varnega vedenja v prometu, da otroci vedo, zakaj morajo biti v avtosedežih in da ima za otroke to veliko večji pomen kot samo prigovarjanje staršev, naj se pripnejo. Starši so izrazili tudi željo po večji vključenosti v projekt, na primer z domačimi aktivnostmi, prebiranjem literature, izvajanjem krajših dejavnosti in pogovori na to temo doma.

Več o projektu, otroških varnostnih sedežih in Pasavčku si lahko preberete na: https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/pasavcek/

Dostopnost