Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče vrtec-osknezak.splet.arnes.si.

Vrtec pri osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

 

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da je spletišče vrtec-osknezak.splet.arnes.si dostopno in delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ne glede na določena odstopanja ali izjeme, poskušamo oblikovati tudi vse ostale vsebine tako, da bi bile v čim večji meri dostopne za vse. Tega pa ne moremo v celoti zagotoviti zaradi izjem, navedenih pod poglavjem Nedostopna vsebina.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom SOGO na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, ki jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. 

Na kakšen način je omogočeno zaznavanje predstavljene vsebine (zaznavanje)?

 • Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
 • Velikost besedila se v brskalniku lahko spreminja brez izgube informacij in strukture (ctrl+plus, ctrl+minus).
 • Razmerje kontrasta med besedilom in ozadjem je prilagodljivo.
 • Vidnost se lahko prilagaja tudi preko namenskega menija.
 • Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.

 

Kakšne so možnosti upravljanja uporabniškega vmesnika (operabilnost)?

 • Vse funkcionalnosti so dostopne s tipkovnico.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Izogibamo se vsebinam, ki povzročajo napade.
 • Za iskanje vsebin na spletišču je na voljo polje za iskanje.
 • Vsebine so organizirane v menijih.
 • Omogočen je preskok vseh menijev do glavne vsebine.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov.
 • Uporabljamo logična imena povezav.

 

 

Je vsebina in način dela z uporabniškim vmesnikom razumljiva za uporabnike (razumljivost)?

 • Besedilo je berljivo in razumljivo.
 • Izogibamo se kompleksnim besedilom.
 • Uporaba navigacije je konsistentna in se ne spreminja med stranmi.

 

Je do vsebine možno dostopati na različnih napravah (robustnost)?

 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo na različnih napravah (računalnik, tablica, pametni telefon).
 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo v različnih brskalnikih (na primer Google Chrome, Safari).
 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo s pomočjo podporne tehnologije.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 14. 4. 2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 14. 4. 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

Vsebine se na spletišču pogosto posodabljajo. Kljub prizadevanjem, da bi bile čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko obiskovalci spletišča naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak – enota vrtec.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

 

 

 

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat republike slovenije za Informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

 

Telefon: 01 555 58 48

Elektronska pošta: gp.irsid@gov.si

 

Nedostopna vsebina na spletnem mestu

Dostopnost spletišča vrtec-osknezak.splet.arnes.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine niso dostopne za vse.

Obsežni uradniški dokumenti niso najbolj optimalna oblika predstavitve informacij na spletu, vendar se jim v nekaterih primerih težko izognemo:

 • Objava daljših skeniranih PDF dokumentov.
 • Skenirani PDF dokumenti, ki jih posredujejo tretje osebe.
 • Objava word ali excel dokumentov, kot so na primer obrazci ali vloge, ki morajo biti podpisani.

Zaradi nesorazmernega bremena so na spletišču tudi vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

 • Video posnetki, ki so objavljeni preko drugih spletišč nimajo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran in je odvisen od drugih spletišč (na primer: YouTube), se pa trudimo, da bi ob videoposnetkih (pred njim ali za njim) objavili, kaj je na videoposnetku oziroma kaj videoposnetek predstavlja.
 • Novice (obvestila in dogodki), ki so bile objavljene v preteklih letih, niso bile pregledane in ocenjene in morebitna neskladja s kriteriji dostopnosti niso bila odpravljena. Kljub temu ostajajo na spletišču kot arhivsko gradivo.
 • Med tako vsebino spadajo še programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), različne kompleksne tabele s podatki (ki so podane v skenirani obliki – pdf, jpg ali png), prav tako vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 • Vrtec pri osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, Knežak 147 a, 6253 Knežak
 • elektronska pošta: o-ttknezak.po@guest.arnes.si

 

Dostopnost