Zaposleni

 MAVRICE

Kombiniran oddelek

Maruša Krebelj Batista, vzgojiteljica
Mirka Gulja, pomočnica vzgojiteljice

 SONČKI

Kombiniran oddelek

Helena Valenčič, vzgojiteljica
Metka Janežič, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

 ZVEZDICE

Hom. oddelek prvega starostnega obdobja

Anja Tomšič, vzgojiteljica
Suzana Vrh, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Andreja Maslo, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

 LUNCE

Hom. oddelek drugega starostnega obdobja

Martina Samsa, vzgojiteljica
Polona Volk Žnidaršič, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

Ostali delavci v vrtcu:

Klavdija Sotlar Ravnateljica
Alenka Biščak Pom. ravnateljice za vrtec, svetovalna delavka

Maja Hrvatin Gorjanc

Timea Jenko

Logopedinja

Svetovalna delavka – preventivno delo z otroki s posebnostmi v razvoju

Jerneja Štritof

Vodja zdravstveno-higienskega režima

Vodja prehrane

Jure Gustinčič Računalnikar
Ana Tomšič Računovodkinja, tajnica
Peter Lukanović Hišnik
Ana Zadel Kuharica
Romana Jagodnik Kuharica
Mersija Horozović Čistilka

 

Dostopnost