05 788 20 16 vrtec.knezak@gmail.com

Zaposleni

 MAVRICE

Homogen oddelek II. starostnega obdobja

Margerita Kresevič, vzgojiteljica
Mirka Gulja, pomočnica vzgojiteljice

 SONČKI

Kombiniran oddelek

Martina Samsa, vzgojiteljica
Suzana Vrh, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

 ZVEZDICE

Het. oddelek prvega starostnega obdobja

Anja Tomšič, vzgojiteljica
Helena Valenčič, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Barbara Boštjančič, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

 LUNCE

Hom. oddelek drugega starostnega obdobja

Maruša Krebelj Batista, vzgojiteljica
Polona Volk Žnidaršič, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

Ostali delavci v vrtcu:

Klavdija Sotlar ravnateljica
Alenka Biščak Pom. ravnateljice za vrtec, svetovalna delavka

Maja Hrvatin Gorjanc

Timea Jenko

Logopedinja

svet. delavka – preventivno delo z otroki s posebnostmi v razvoju

Jerneja Štritof

Vodja zdravstveno-higienskega režima

Vodja prehrane

Jure Gustinčič Računalnikar
Metka Frank Računovodkinja, tajnica
Peter Lukanović Hišnik
Ana Zadel Kuharica
Romana Jagodnik Kuharica
Erika Šenkinc Čistilka

Dostopnost