05 788 20 16 vrtec.knezak@gmail.com

Zaposleni

 MAVRICE

Kombiniran oddelek

Margerita Kresevič, vzgojiteljica
Mirka Gulja, pomočnica vzgojiteljice

 SONČKI

Kombiniran oddelek

Maruša Krebelj Batista, vzgojiteljica
Suzana Vrh, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

 ZVEZDICE

Hom. oddelek prvega starostnega obdobja

Anja Tomšič, vzgojiteljica
Helena Valenčič, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Metka Janežič, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

 LUNCE

Hom. oddelek drugega starostnega obdobja

Martina Samsa, vzgojiteljica
Polona Volk Žnidaršič, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice

Ostali delavci v vrtcu:

Klavdija Sotlar Ravnateljica
Alenka Biščak Pom. ravnateljice za vrtec, svetovalna delavka

Maja Hrvatin Gorjanc

Timea Jenko

Logopedinja

Svetovalna delavka – preventivno delo z otroki s posebnostmi v razvoju

Jerneja Štritof

Vodja zdravstveno-higienskega režima

Vodja prehrane

Jure Gustinčič Računalnikar
Metka Frank Računovodkinja, tajnica
Peter Lukanović Hišnik
Ana Zadel Kuharica
Romana Jagodnik Kuharica
Erika Šenkinc Čistilka

 

Dostopnost