Skupine

V tem šolskem letu imamo oblikovano eno heterogeno skupino II. starostnega obdobja -LUNCE, eno kombinirano skupino – MAVRICE,  eno homogeno skupino prvega starostnega obdobja SONČKI in eno heterogeno skupino prvega starostnega obdobja – ZVEZDICE.

Trenutno imamo še prosta mesta.

Dostopnost