VRTEC pri Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Ilirska Bistrica in je sestavni del Osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak. Ker vrtec deluje v sklopu osnovne šole je najvišji organ vrtca svet šole. Svet šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, šole (vrtca) ter staršev. Predstavniki staršev vrtca delujejo v Svetu staršev osnovne šole. Vrtec pri osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak je odprt vsak delavnik, od ponedeljka do petka. Poslovalni čas vrtca traja 10 ur in 15 minut, od 5.45 do 16.00 ure. Delo poteka v štirih skupinah. V času prihajanja otrok v vrtec – med 5.45 in 7.30  ter v času odhajanja iz vrtca – med 15.30 in 16.00 uro, so otroci vseh oddelkov združeni. V letošnjem letu imamo v SEPTEMBRU V vrtec vpisanih 61 otrok. Tekom leta se število lahko še poveča. Oblikovane so: ena kombinirana skupina (Sončki), ena heterogena skupina prvega starostnega obdobja (Zvezdice), ena heterogena skupina drugega starostnega obdobja (Lunce) in ena homogena skupina drugega starostnega obdobja 3-4 letniki (Mavrice). V kombiniranem oddelku je lahko po nacionalnih normativih in standardih za oblikovanje oddelkov ter sklepu o fleksibilnem normativu, ki ga je izdala Občina Ilirska Bistrica sprejetih največ 19 otrok, od tega je lahko največ 7 otrok I. starostnega obdobja (1-3 leta), ostali so otroci II. starostnega obdobja (3 – 6 let). V heterogenem oddelku II. starostnega obdobja je po nacionalnih normativih lahko 19 otrok. cropped-cropped-vrtec.jpg
Dostopnost